Vosk

Včelí vosk se tvoří ve voskotvorné žlázy včely. Jejím vnějším zakončením jsou vosková zrcátka, která jsou párově umístěna na 3., 4., 5., 6. zadečkovém článku včelích dělnic, trubci ani matky voskové žlázy nemají.

U vylíhlých včel není tato žláza ještě zcela vyvinuta, naplno začíná pracovat kolem 12. dne života včely, nebo i později.

Nové voskové dílo má bíložlutou barvu. Včelařská odborná terminologie ho označuje termínem „panenská souš“. Každá vylíhlá včela zanechá v buňce „košilku“ – dílo díky tomu mění barvu a postupem času tmavne přes odstín světle hnědé až k tmavohnědé. Několikaleté plásty jsou zčernalé.

Včelí dílo, což jsou ploché desky opatřené z obou stran hustou sítí šestibokých buněk, je včelstvem využito k uskladnění zásob medu a pylu, k vývoji včelího plodu – ranná vývojová stádia nových jedinců (vajíčko, larva, kukla), prázdné dílo (souše) v okrajových partiích úlu resp. v dutině stromu slouží jako tepelná izolace.